Innovatieve en alternatieve ruw- en krachtvoerteelten 30 augustus 2018

Vanmiddag waren we met onze studieclub te gast op het proefveld van Alliance bij Loonbedrijf van Broekhoven in Tilburg. Op het proefveld staan verschillende maïsrassen met daarnaast alternatieve (eiwit) gewassen. In groepen werden de diverse rassen besproken. Hierbij werd gekeken naar bemesting, zaai- en oogstmomenten, opbrengsten en de toepasbaarheid van de verschillende gewassen in onze geitenrantsoenen.

Het proefveld in Tilburg is door Alliance aangelegd als gevolg van de onzekerheid wat betreft de wet- en regelgeving. Deze hebben ervoor gezorgd dat alternatieve teelten weer meer in beeld zijn gekomen, door eisen voor een derde gewas en tevens de vergroeningseisen voor het GLB.

Op het proefveld zijn verschillende manieren van maïs zaaien in beeld gebracht. Het volvelds zaaien met graszaaimachine geeft een gewas wat kris kras door elkaar staat. Hierdoor zijn de planten minder goed verdeeld en wordt onkruidbestrijding erg lastig. Het naastgelegen veld wat in ruit gezaaid was gaf een beter resultaat. Ondertussen werd en volop gediscussieerd over zaaiafstand en bemesting. Het proefveld van Alliance was bemest met geitenmest, wat Henk Groeneveld van Alliance omschreef als “goud” voor het organisch stof gehalte van de grond.

20180830_135049

Vanaf volgend jaar is men verplicht gras onder maïs te zaaien wanneer de maïs na 1 oktober geoogst wordt. Advies is om ongeveer 15 kg gras te zaaien op het moment dat de maïs tot kniehoogte is. Diverse grassoorten zijn hiervoor geschikt. Denk hierbij aan Engels raaigras, Italiaans raaigras of rietzwenk. Nadeel van het onderzaaien van gras is dat er veel schade aan wordt gericht wanneer de maïs onder nattere omstandigheden geoogst dient te worden.

Belangrijke aandachtspunten bij maïsrassen voor geiten zijn vertering en het aandeel zetmeel. Afhankelijk van het rantsoen wat er op uw bedrijf gevoerd wordt kunt u focussen op een bepaald zetmeel gehalte. Ook bij aankoop van maïs is het belangrijk om het gewas op diverse punten te beoordelen. Dit jaar wordt er veel builenbrand gezien in de maïspercelen vanwege de stress die de plant heeft gehad in deze droge zomer. Schimmels zijn zeer slecht voor geiten. Percelen met veel builenbrand kunnen daarom beter verkocht worden. Bij beoordeling van de maïs is het belangrijk om te kijken naar de kolf; hoeveel rijen heeft deze en daarnaast geeft het wegen van de kolf ook een indicatie van de kwaliteit van het gewas. Goede maïs kolven wegen tussen de 350-400 gram. Inclusief de hele plant kom je dan uit op een gewicht van een halve kilo. Advies is om een toevoegmiddel toe te voegen aan de maïs, zeker wanneer de kwaliteit minder is zoals we dit jaar op veel plekken zien.

20180830_143530

Wat betreft de alternatieve teelten springen er enkele gewassen uit die voor geiten zeer geschikt zijn en welke op onze zuidelijke gronden goed geteelt kunnen worden. Allereerst is vezelhennep een gewas wat steeds bekender wordt in de geitenhouderij. Naast extra structuur in het rantsoen geeft het ook nog eens een plus voor de diergezondheid. Belangrijk is wel dat de oogst wordt gedaan door een loonwerker met ervaring in het hakselen van vezelhennep. Het gewas kan al vroeg (augustus) geoogst worden waardoor er daarna nog mest uitgereden kan worden en er bijvoorbeeld gras ingezaaid kan worden. Luzerne is een gewas wat ook veel geteeld wordt als derde gewas en in aanmerking komt voor vergroening. De pH van de grond is voor dit gewas zeer belangrijk, streef  hierbij naar een pH van minimaal 5-6. Luzerne geeft het meeste opbrengst wat betreft hoeveelheid eiwit per hectare van de alternatieve gewassen op het proefveld. Ook voederbieten is een product wat door de vergroeningseisen steeds vaker ingezet wordt. Het is voor geiten een smakelijk product met veel opbrengst per hectare. Grootste nadeel is het zand aan de bieten wat listeria als gevolg kan hebben bij de geiten. Naast bovenstaande gewassen waren vele andere teelten te zien, zoals Sorghum, veldbonen, erwten en verschillende mengsels met luzerne en klaver en kruidenmengsels. Deze alternatieve teelten zullen we steeds vaker terug gaan zien door de huidige wet- en regelgeving. Belangrijk hierbij is om het juiste advies in te winnen om tot een succesvolle opbrengst te komen.

Comments are closed.