Algemeen

Studieclub Geitenhouderij Zuid-Nederland is een studieclub voor professionele geitenhouderijen. Het ontstaan van de studieclub is van oorsprong in het zuiden van Nederland, en daar vinden activiteiten dan ook (hoofdzakelijk) plaats. Er worden ieder studieseizoen studieavonden, excursies, en een feestavond georganiseerd. 

Doelstelling:

  • Verdieping en verbreding van de kennis van het geitenhouden.Geitenstal
  • Verdieping in nieuwe ontwikkelingen / actualiteiten.
  • Het verzorgen van gelegenheid tot netwerken / onderling contact.
  • Door diverse activiteiten veel te kunnen zien en het veld in te gaan.
  • Zoveel mogelijk via sprekers en van de ondernemers onderling (van elkaar) te leren. 

Historie:

De Studieclub Geitenhouderij is gestart in het seizoen 1990/1991. De Studieclub was toen nog onderverdeeld in 3 regio’s: Etten-Leur, Gilze en Heesch. Voor regio Etten-Leur waren Hans Schaap, Piet Smits en Tony Verkade de eerste bestuursleden. Voor Gilze waren dit Johan van Hees en Ine Verhoeven en vanaf 1991/1992 Karin Wouters en en Antoon van der Bruggen. In regio Heesch namen Ria Teurlinx en Chris Dekkers het voortouw en vanaf 1991/1992 Chris Goossens en Lianne van de Kerkhoff. Hanny (de Rooy-)Leusink deed haar bijdrage vanuit DLV, als bedrijfsdeskundige geitenhouderij.

Vanaf het seizoen 1999/2000 is “zelfstandig” zonder DLV verder gegaan.

Ook werd veel contact gehouden met de NeVeM (Nederlandse Vereniging voor Melkgeitenhouders), die ook regelmatig studieonderwerpen behandelde. De oprichtingsvergadering voor de NeVeM werd notariëel opgericht op 28-8-1991, door Ria Teurlinx-Sesink en Jan van Lokven, vanuit initiatief van VVB en de Studieclub. Het doel was belangenbehartiging.

Studieclub regio Heesch kreeg als naam “Studieclub Oost-Brabant en Gelderland”, de regio Gilze werkte onder de naam “Studieclub West en Midden Brabant”.