Contact

Voor info, of als u lid wilt worden, mail ons:  info@geitenstudieclub.nl

Bestuursleden:

Jan Nooren (voorzitter)Geitje profiel

Marco Schoenmakers (penningmeester)

Nicole Heesmans (secretariaat)

Gert-Jan Frijters (bestuurslid)

André Wouters (bestuurslid)

Karin Bekkers (bestuurslid)

Ronald Paardekooper (bestuurslid)