Wat is de invloed van het Brabantse beleid op uw bedrijfsontwikkeling? 2 oktober 2018

Volgende week komt het rapport uit van het vervolgonderzoek van het eerder gepubliceerde rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO). Prof. Dr. Ir. D. Heederik was deze avond te gast bij onze geitenstudieclub in de Stapperij in Oirschot om de onderzoeksresultaten toe te lichten. Daarnaast ging mevrouw Annemarie Spierings, gedeputeerde van de provincie Noord Brabant, het gesprek aan over het brabantse beleid.

Dhr. D. Heederik start de avond met de resultaten van het vervolg op het VGO rapport. In het nieuwe rapport is de onderzoeksperiode met drie jaar (2014-2016) verlengd om te kijken of ook in deze periode een relatie wordt gevonden tussen longontstekingen en het wonen in de buurt van een geitenhouderij. Nu de uitkomsten hiervan bekend zijn is aanvullend onderzoek nodig. Zo wordt het onderzoeksgebied uitgebreid met Gelderland, Utrecht en Overijssel. Hiervan wordt het rapport medio maart 2019 verwacht. Tevens gaan er geitenhouders benaderd worden om deel te nemen aan vervolgonderzoek. Hierin worden gegevens verzameld van de dieren, de mest, emissies en worden er uitgebreide micrologische monsters genomen. Ook onderzoek onder geitenhouders en familieleden is onderdeel van het vervolgonderzoek, net als aanvullend onderzoek onder longontstekingpatiƫnten. Naar verwachting gaat het aanvullend onderzoek minimaal 6-9 maanden tot maximaal 3 jaar duren. Meer informatie en resultaten van het onderzoek zijn te vinden op: www.rivm.nl/vgo

Het VGO rapport heeft ervoor gezorgd dat er sinds vorig jaar een bouwstop is op uitbreiding van geitenstallen in onder andere de provincie Noord Brabant. Tevens wil een meerderheid van Provinciale Staten strengere milieuregels voor de sector. Zo komen er nieuwe normen om de uitstoot van fijnstof, ammoniak en stank te verminderen. Gedeputeerde Annemarie Spierings (D66) hebben we als bestuur bereid gevonden om deze avond hierover met ons in gesprek te gaan. Mevrouw Spierings beheert de portefeuille Agrarische ontwikkeling, Energie en bestuur voor de provincie Noord Brabant.

Voorafgaande aan deze avond hebben alle leden van de studieclub de mogelijkheid gehad om vragen in te sturen voor mevrouw Spierings. Hierdoor ontstond een levendige discussie en kwamen er voor mevrouw Spierings nog enkele nieuwe zaken aan het licht. De geitenhouders spreken hun zorg uit over hoe de benodigde investeringen nog terug te verdienen zijn en of bedrijven nog over te nemen zijn voor de volgende generatie. Mevrouw Spierings verzoekt de geitenhouders om alle individuele vragen over de eigen bedrijfsspecifieke omstandigheden te stellen per mail bij haar zelf of bij haar ambtenaren. Iedere situatie is anders en wellicht dat er samen gekeken kan worden naar passende oplossingen. De uiterlijke datum van het aanvragen van een vergunning voor een ammoniak reducerend systeem blijft vast staan op 1 januari 2020. Mevrouw Spierings verwacht dat door deze datum vast te houden harder gewerkt zal worden aan innovatieve systemen in de sector. De provincie wil op verschillende manieren mee werken of subsidies verlenen om metingen uit te voeren.

Twitter Annemarie Spierings

Comments are closed.