Excursie Frank’s Farm 27 november 2017

Op deze herfstachtige middag wisten ruim 90 leden van onze studieclub de weg te vinden naar Frank’s Farm in Heythuysen. Frank heeft al jarenlang goede ervaringen met het mesten van bokjes, wat aanleiding was voor het organiseren van deze excursie. Na een warm broodje geitenvlees bereid door Frank en Anita werd de groep opgesplitst en werden we rondgeleid over het bedrijf. Melkgeitenbedrijf de Romer telt zo’n 3200 melkgeiten welke worden gehuisvest in 3 aparte groepen. De Romer is de naam van het melkgeitenbedrijf van Frank Brinkhaus en Gert Billekens. Op dit bedrijf worden de geiten drie maal daags gemolken en kunnen de dieren zelf krachtvoer halen op de voercarroussel. Bedrijfsleider Laurence is verantwoordelijk voor de opfoklocatie welke zich op slechts 5 minuten afstand van het thuisbedrijf bevind. De 1300-1500 lammeren die jaarlijks worden geboren worden hier opgefokt. Het bedrijf werkt met 3 lammerperiodes. De lammeren worden op de opfoklocatie gehuisvest in verbouwde pluimveestallen. De lammeren worden geplaatst in hokken van 50 dieren waarin veel wordt geselecteerd. Het speencriteria wat op dit bedrijf wordt gehanteerd is een minimale krachtvoeropname van 200 gram per lam per dag.De ervaring leert dat de lammeren dan zo’n 15-16 kg wegen. Er wordt met vaste protocollen gewerkt en de lammeren schuiven gedurende de opfok door naar voor iedere fase een andere stal. Wanneer de dieren drachtig gescand zijn verhuizen zij naar de thuislocatie. De dieren komen hier in een aparte stal, speciaal ingericht voor drachtige dieren. Er is de mogelijkheid om aparte groepjes te maken en er is een aparte voercarroussel in deze stal aanwezig om de jonge dieren het halen van het krachtvoer aan te leren. Anita geeft aan dat het bedrijf werkt met de 5 R’s, te weten Rust, Reinheid, Regelmaat, Regelmaat en Regelmaat. Koppelbehandelingen zoals bekappen worden in de aparte stal uitgevoerd om zoveel mogelijk rust en dus zo min mogelijk stress te krijgen bij de melkgeiten. Bedrijfsleidster Jasmijn vertelt op enthousiaste wijze over het voeren van de geiten via het programma Crystal. Alle dieren krijgen standaard 300 gram krachtvoer per melkbeurt. Daarnaast wordt deze krachtvoergift aangevuld op basis van de melkproductie. De geiten worden individueel gevoerd, wat de conditie en de melkproductie ten goede komt. Jaarlijks produceren de melkgeiten ruim 1400 kg melk. Het verhogen van de gehaltes is een van de doelen van het bedrijf. De dieren kunnen naast krachtvoer onbeperkt hooi en stro eten. Het krachtvoerverbruik komt jaarrond uit op 64 kg per 100 kg melk. Frank’s Farm is de naam van het bedrijf van Frank en Anita samen. Via dit bedrijf worden geitenproducten verkocht in de eigen winkel, zoals kaas en vlees. Tevens vinden er op jaarbasis diverse rondleidingen plaats op het bedrijf. Het vlees wat in de winkel wordt verkocht is afkomstig van de eigen bokjes die allemaal op het bedrijf worden afgemest. Deze bokjes worden van begin af aan apart gehuisvest van de foklammeren. De bokjes worden opgefokt met gepasteuriseerde koeienbiest. Na de biestgift komen de bokjes in kleine groepjes op de automaat. De bokjes worden gemest met een luxe melkpoeder. Om de bokjes goed te laten groeien stuurt Frank met de concentratie van de melkpoeder. Enkele dagen voordat er bokjes geleverd worden wordt de concentratie verhoogd om extra groei te realiseren. In de afgelopen ronde hebben de bokjes gemiddeld 250 gram per dag gegroeid en werden deze gemiddeld geleverd op 23 dagen leeftijd. Door het protocol waar mee gewerkt wordt is het uitvalspercentage minimaal. Hygiëne is hierin het sleutelwoord. Frank hoopt op termijn door te kunnen groeien naar 1600 kg melk per geit per jaar, met hetzelfde krachtvoerverbruik maar iets hogere gehaltes. Tevens wil hij andere geitenhouders stimuleren om net als hij de bokjes op het eigen bedrijf te mesten en te verwaarden tot een mooi product.

IMG_6954

Comments are closed.