Het Imago van de Geitensector is van ons allemaal! 31 oktober 2017

Geitenzuivel is booming. Geiten hebben een hoog knuffelgehalte. Als sector hebben we

dus goud in handen. “Het nieuwe witte goud”. Hoe kunnen we het imago van de Geitenhouderij positief beïnvloeden? Dit was de vraag van de studieavond op dinsdag 31 oktober. Voor deze avond hebben we 3 enthousiaste sprekers gevonden, welke allen op energieke wijze verslag uitbrachten van hetgeen wat zij doen om het imago van onze sector te verbeteren.  Allereerst vertelde Yvon van Logtestijn als praktiserend geitenhoudster wat zij met hun bedrijf doet om te werken aan PR en het imago van de sector. Yvon en Eric hebben een melkgeitenhouderij in Ell, waar zij excursies en educatielessen verzorgen voor bijvoorbeeld scholen en scouting. Tevens zijn zij aangesloten bij Boerderij Educatie Limburg. Yvon en Eric vinden het belangrijk om te laten zien aan de burgers wat zij doen en het contact tussen boeren en burgers te verbeteren. Afgelopen jaar hebben zij een nieuwe website laten bouwen om de neventak verder te professionaliseren. Tevens wordt er reclame gemaakt voor de excursies en educatielessen via folders en facebook. Voor meer informatie kun je kijken op de website van de familie van Logtestijn:  www.stijndergeit.nl

Vervolgens startte melkveehoudster Karin van der Toorn haar verhaal met hetgeen wat zij doet op haar thuisbedrijf om de agrarische sector te promoten. Karin geeft als tip mee om zelf proactief de pers te benaderen wanneer je een leuk verhaal hebt wat gepubliceerd kan worden. Karin heeft hier zelf goede ervaringen mee en geeft aan dat belangrijk is om rekening te houden met de 5 A’s wanneer je dit doet: zorg voor een Actualiteit, zorg voor Aantallen, mensen zien graag iets wat Anders is dan anders, zorg dat je onderwerp Amusementswaarde heeft en je bijdragen moet zorgen voor Afwisseling. Wanneer je hier aan voldoet zijn journalisten zeker genegen om een leuk artikel te schrijven. Naast melkveehoudster is Karin programmaleidster Duurzame Geitenzuivel keten. Om in kaart te brengen hoe het op dit moment gesteld is met het imago van onze sector is er een enquête uitgevoerd onder zowel geitenhouders zelf als onder burgers. Met de gegevens die hieruit naar voren zijn gekomen wordt er door diverse projectgroepjes een sectoraal PR plan opgezet. Uit de enquete onder de burgers kwam een score van 7,1 naar voren voor ons als sector. Dit is om te beginnen natuurlijk  al netjes, maar samen kunnen we dit nog verder  verhogen. De burger heeft dierwelzijn en duurzaamheid hoog in het vaandel en de geitenhouderij is voor velen nog onbekend. Slechts 23% van de respondenten heeft al eens een geitenhouderij bezocht. Van de 77% van de mensen die onbekend zijn met de melkgeitenhouderij staat 36% open voor een bezoek aan een bedrijf. Dit is dus een mooie kans en dit geeft aan dat er meer PR mag komen vanuit de sector. Hetzelfde geldt voor de PR van producten van geitenzuivel. Het sectoraal PRplan ligt nu voor bij de besturen van het Platform melkgeiten, NGZO en de LTO vakgroep. Karin roept iedereen op om het belang hiervan te benadrukken bij hun eigen melkverwerker.

Na een korte pauze nam Caroline van der Plas ons mee in de wondere wereld van (social) media.

Caroline is journaliste en verbonden aan de POV en initiatiefneemster van Boer-

burger tweet. Ze heeft een passie voor boeren en is gespecialiseerd in social media. In haar presentatie roept zij boeren op om zich samen sterk te maken en hierdoor het imago van de agrarische sector te verbeteren. Het is belangrijk om via social media te laten zien waar je als boer mee bezig bent en dit is een mooi medium waarmee je in korte tijd extreem veel mensen kunt bereiken. Caroline gaf diverse praktische voorbeelden van hoe je als geitenhouder een positieve bijdrage kunt leveren aan het imago van de sector. Tevens is Caroline op zoek naar geitenhouders die het leuk vinden om een week lang verslag uit te brengen van de gebeurtenissen op het agrische bedrijf voor de Boerburgertweet. Heb je hier interesse in, meld je bij een van de bestuursleden van de studieclub, wij zorgen ervoor dat in contact komt met Caroline.

Comments are closed.