Excursie Vreba Melkvee 25 juni 2019

Op deze tropische dag waren we te gast bij Vreba Melkvee in de Vredepeel. Op Nederlands grootste melkveebedrijf worden een 2250 melkkoeien gehouden. Inge Huijbers van Sterkwerk gaf een inleiding over de arbeidsinvulling op het bedrijf en over wat Sterwerk voor u als geitenhouder kan betekenen. Vervolgens presenteerde Anouk van Bakel ons de missie en visie van het bedrijf en werden alle andere onderdelen op het bedrijf besproken, zoals de melkverwerking en mestverwerking op het bedrijf. Er zijn heldere doelstellingen gesteld waar naar gestreefd wordt in het familiebedrijf.  Het waarborgen van dierwelzijn staat centraal, evenals het voorop lopen in het behalen van klimaatdoelstellingen. Vreba Melkvee wil graag haar bijdrage leveren aan de oplossing voor het wereldvoedselprobleem en als laatste doelstelling wordt genoemd het waarborgen van de hele keten.

De rondgang over het bedrijf laat ons zien dat alle melkkoeien gehuisvest zijn in groepen van 250 dieren. Er wordt gemolken in 2 carrousels, een 80 stands en een 22 stands. Over de 22 stands carrousel komen alle peniciline koeien, verse koeien en aandachtskoeien. De overige groepen worden gemolken in de 80 stands carroussel. De melkbeurten worden verzorgd door medewerkers van Sterwerk. Hierbij wordt gekeken naar capaciteit en ambities van de medewerkers. Er wordt gewerkt volgens duidelijke protocollen waardoor alle dagelijkse werkzaamheden door iedereen uitgevoerd kunnen worden.

Hieronder kunt u de presentatie van Inge Huijbers van Sterwerk nog eens nalezen.

Presentatie Sterwerk Excursie Vreba Melkvee 25 juni 2019

Vreba melkvee 7Vreba melkvee 4

Comments are closed.