Farmwalk 3 mei 2016

Op dinsdag 3 mei organiseerde Studieclub Geitenhouderij Zuid Nederland een Farmwalk op het bedrijf van familie van Rooij in Drunen. Zij melken hier een 900 melkgeiten met een gemiddelde productie van 1400 kg melk. Doel van familie van Rooij is om zoveel mogelijk melk te produceren uit ruwvoer. Deze middag stond dan ook in het teken van grasteelt. Diverse thema’s werden in groepsverband besproken, zoals opbrengstbepaling, grasdeterminatie, onkruiden herkennen en bodemprofielen. De vertaalslag naar het gras in de kuil en de analyses hiervan werd gedaan door Robin Wolf van Eurofins.

Samen met Martijn Musters van For Farmers werd een perceel bezocht waar uitleg werd gegeven over de opbrengstbepaling en tevens gediscussieerd werd over het juiste maaitijdstip. Daarnaast was er voldoende gelegenheid waarbij geitenhouders ervaringen uit konden wisselen. Advies voor de eerste snede is om 110 kg zuivere stikstof te brengen.

 

Jan van de Velden van Agrifirm Feed nam op enthousiaste wijze het onderwerp grasdeterminatie voor zijn rekening. Streef naar minimaal 80% goede grassen in de mat, bij 60-80% is graslandvernieuwing aan te raden. Voor goede opbrengst en voederwaarde is Engels raaigras aan te raden, wat volgens Jan van de Velden gemakkelijk te herkennen is aan de “rode voetjes”. Timothee kan zorgen voor extra smakelijkheid. Een gevouwen of ronde spruit, oortjes en tongetjes zorgen als snel voor herkenning van sommige grassoorten.  Met het huidige mestbeleid wordt klaver steeds interessanter. Door klaver kan kunstmest uitgespaard worden waardoor andere percelen extra bemest worden.

 

Met Ron Vennix van Agrea wordt verder ingegaan op de bodem. Aan de hand van een bodemanalyse werden diverse zaken besproken welke een positieve bijdragen leveren aan een goede grasopbrengst. Allereerst moet de pH van de grond in orde zijn, zodat de plant de voedingsstoffen op kan nemen. Advies is om de kalkgift te verdelen over verschillende jaren, in plaats van een forse dosering eens in de paar jaar. Middels de bodemanalyse kan berekend worden hoe hoog de kalk behoefte van een perceel is. Naast de pH zijn bodemleven en CEC (kleihumuscomplex) belangrijke graadmeters voor een vruchtbare bodem. Om gras te telen met een hoog aandeel eiwit is zwavel een belangrijk element. Vennix zijn advies is dan ook om voor de eerste en tweede snede een kunstmestsoort te kiezen met zwavel.

Comments are closed.